TV-14
  • 2007
دانلود زیرنویس The Big Bang Theory
سال انتشار:
  • 2007
زمان: 22 min دقیقه
زبان:
محصول:
کارگردان:
جوایز :
  • برنده 1 گلدن گلوب همچنین 72 جایزه و 249 نامزدی
TV-PG
  • 2017
دانلود زیرنویس Young Sheldon
سال انتشار:
  • 2017
زمان: 30 min دقیقه
زبان:
محصول:
سبک:
کارگردان:
جوایز :
  • 2 جایزه و 8 نامزدی
TV-MA
  • 2008
دانلود زیرنویس Breaking Bad
سال انتشار:
  • 2008
زمان: 49 min دقیقه
محصول:
کارگردان:
جوایز :
  • برنده 2 گلدن گلوب همچنین 151 جایزه و 234 نامزدی