TV-14
  • 2007
دانلود زیرنویس The Big Bang Theory
سال انتشار:
  • 2007
زمان: 22 min دقیقه
زبان:
محصول:
کارگردان:
جوایز :
  • برنده 1 گلدن گلوب همچنین 72 جایزه و 249 نامزدی
TV-PG
  • 2017
دانلود زیرنویس Young Sheldon
سال انتشار:
  • 2017
زمان: 30 min دقیقه
زبان:
محصول:
سبک:
کارگردان:
جوایز :
  • 2 جایزه و 8 نامزدی
G
  • 2019
دانلود زیرنویس Toy Story 4
سال انتشار:
  • 2019
زمان: 100 min دقیقه
زبان:
محصول:
کارگردان:
جوایز :
  • برنده 1 اسکار همچنین 49 جایزه و 50 نامزدی